In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Ouders en personeelsleden worden om de vier jaar verkozen.

Afgevaardigden van de leerkrachten

  • Juf Elke

  • Juf Marjan

  • Juf Debbie

Afgevaardigden van de ouders:

  • Mevr. E. Blondeel

  • Mevr. K. D’Hose

  • De heer W. Kino (voorzitter)

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap

  • Mevr. L. Van Eynde

  • Mevr. N. Lauwers