Kleuters zijn welkom wanneer ze twee jaar en zes maand zijn.
 
IMG_3393.jpg

INSCHRIJVEN DOE JE.. 

in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin het kind 2,5 wordt of het schooljaar waarin het kind zou instappen

 

Broers en zussen van onze leerlingen

vanaf 1 februari van het schooljaar dat voorafgaat aan de instapdatum

 

Andere leerlingen

vanaf 1 maart van het schooljaar vóór de werkelijke instapdatum.

 

 

Instappen kan ..

.. de eerste schooldag na elke vakantie

.. de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

.. de eerste schooldag van februari

 
Image-2.png
 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

U kan het bovenstaande formulier downloaden en ingevuld terugsturen naar: info@sint-amandus.be .

OF

  1. Open het bovenstaande formulier in Google Docs (Bovenaan de pagina: Openen met: Google Docs);

    1. Opgelet! U dient ingelogd te zijn met een Google account om dit te kunnen doen!

  2. U kan dit bestand nu bewerken, gelieve het formulier volledig en correct in te vullen!;

  3. Duw bovenaan rechts op: Delen;

  4. Vul het mailadres van de school in (info@sint-amandus.be) en verstuur het formulier naar de school.

Neem het formulier door en probeer het zo goed mogelijk in te vullen. Neem dan even contact met ons op en dan bekijken we samen de aanvraag tot inschrijving.

Let op : bij de inschrijving van een kind in de kleuter- of lagere school dient een officieel document sis-kaart of kids-ID te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

 

VERDER

Een jAARTJE MINDER of MEER

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het C.L.B.-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

Wat als je kind niet elke les kan volgen?

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

CapACITEIT VAN DE SCHOOL

Op onze school is de maximumcapaciteit vastgelegd op 250 leerlingen (= kleuters + lagere school samen). Hierbij streven we naar een maximum van 25 kleuters per klas en 24 leerlingen per klas in het lager.

Het schoolbestuur heeft het recht, om in uitzonderlijke omstandigheden, het maximum aantal in een klas te wijzigen. Hierbij wel rekening houdend met de maximumcapaciteit van de school.

LOOPTIJD

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).