res_DSCN1716.JPG

Kleuterschool

Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch zouden wij het fijn vinden dat u de school verwittigt als uw kleuter afwezig is.

Let wel: Leerlingen (5- of 6-jarigen) die wensen te starten in het 1ste leerjaar op 1 september, dienen in het voorgaande schooljaar (dus in de 3de kleuterklas) voldoende aanwezig te zijn geweest in het Nederlandstalig onderwijs. Voor meer info, kan u terecht bij de directie op het schoolsecretariaat.

res_IMG_0809.JPG

Lagere school

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

res_IMG_2318.JPG

 

Ziek? 

Zieke kinderen worden best thuis opgevangen. Indien kinderen ziek op school  zijn, verwittigen wij de ouders telefonisch en zullen wij vragen om het kind op te halen.

Indien kinderen -uitzonderlijk- medicatie naar school meebrengen, vragen wij uitdrukkelijk om een begeleidend briefje van de ouders en dokter erbij te voegen.