VZW SINT-AMANDUS BASISSCHOOL Kloosterstraat 21 1840 Malderen (Londerzeel)

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Samenstelling :

  • voorzitter : Dhr. A. Maetens
  • gevolmachtigd beheerder: Zuster H. Van Aken
  • secretaris : Mevr. M. Buelens
  • Mevr. E. Thomas
  • Zuster R. Rottiers
  • Zuster C. Breuckelaers
  • Dhr. H. Cools
  • Dhr. G. Vertonghen
  • Dhr. W. Van Buggenhout
  • Dhr. H. De Boeck