Start

8u00 start ochtendtoezicht

8u30 *dring dring* daar gaat de bel en start de school

12u05 mmm honger op woensdag is de school gedaan maar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag start de middagpauze

13u20 we starten met de namiddaglessen

15u20 *dring dring* tot morgen!


Veiligheid

Kinderen die gewoonlijk 's middags op school blijven, mogen enkel de school verlaten na het vertonen van een schriftelijk, getekend bewijs van de ouders, dat een geldige reden aangeeft.


Om veiligheidsredenen sluit de poort van 12u05 tot 12u50. De kinderen verlaten nooit alleen de school. 


middag activiteiten

MAIS OUI

Vanaf het derde leerjaar kunnen de kinderen vrijblijvend les Frans volgen van 13u00 tot 13u20. 

KOOR, DANS OF VOETBAL

Aan het leraarslokaal op de binnenspeelplaats kan je zien wanneer welke activiteit doorgaat. 


Na school word je ..

.. Ofwel aan de schoolpoort afgehaald,

.. Ofwel sluit je aan bij een begeleide rij.  Je mag nooit de rij vroeger verlaten dan nodig is.

Welke rijen zijn er ?

  • Rij 1: Hoefsmidstraat (tot aan het zebrapad van het Zandvat), Limmersweg
  • Rij 2: de fietsers (tot aan kruispunt Kloosterstr. - L.V.Hoeymissenstr.)
  • Rij 3: Kerk
  • Rij 4: Kloosterstraat richting Opdorpstraat.

Alle rijen (behalve rij 4) vertrekken aan de hoofdingang langs de L.V.Hoeymissenstraat. Kinderen die met rij 3 of 4 meegaan, verzamelen onder het afdak op de binnenspeelplaats.

Opmerking : Kinderen die 20 minuten na schooltijd niet zijn afgehaald, gaan naar de buitenschoolse kinderopvang. Omwille van de veiligheid vragen wij de kinderen die met een rij meegaan of met de fiets naar huis gaan steeds een fluo-hesje aan te doen ! Wie graag een hesje leent van de school kan hiervoor terecht bij de directie.

In DE RIJ


Te laat :(

Wie te laat komt, stoort het klasgebeuren.
De kinderen worden dan ook tijdig op school verwacht: d.w.z. vóór 8u30. De bel gaat om 8u30.
Wie nadien nog op school komt, wordt verzocht aan te bellen en zich eerst aan te melden op het secretariaat.


NASCHOOLSE KINDEROPVANG

De opvang voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantieperiodes wordt georganiseerd door :